ZahiraNabila Fairuza, and PulansariFarida. 2023. “PEMILIHAN SUPPLIER TEBU MENGGUNAKAN INTEGRASI AHP-TOPSIS PADA AGROINDUSTRI TEBU”. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 33 (3), 267-76. https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2023.33.3.267.