TariganD. J., SasongkoA. S., CahyadiF. D., YonantoL. and RahayuB. D. (2021) “DAERAH PENANGKAPAN IKAN KEMBUNG (Rastrelligger sp) DI SELAT SUNDA PADA MUSIM PERALIHAN”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 11(1), pp. 63-79. doi: 10.24319/jtpk.11.63-79.