Bahri, Samsul, Domu Simbolon, and Mustaruddin Mustaruddin. 2017. “ANALISIS DAERAH PENANGKAPAN IKAN MADIDIHANG (Thunnus Albacares) BERDASARKAN SUHU PERMUKAAN LAUT DAN SEBARAN KLOROFIL-A DI PERAIRAN PROVINSI ACEH”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 8 (1), 95-104. https://doi.org/10.24319/jtpk.8.95-104.