AlwiA.; ArbitN. I. S.; TakrilT.; LestariD. PENGARUH PENGGUNAAN RAM KOTAK TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT LAUT (Caulerpa lentillifera). Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 13, n. 2, p. 221-230, 3 Apr. 2023.