NuraeniA., SamosirA., & SulistionoS. (2022). LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA HATI IKAN PATIN (Pangasius djambal) DI WADUK SAGULING, JAWA BARAT. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 12(2), 113-123. https://doi.org/10.24319/jtpk.12.113-123