TariganD. J., SasongkoA. S., CahyadiF. D., YonantoL., & RahayuB. D. (2021). DAERAH PENANGKAPAN IKAN KEMBUNG (Rastrelligger sp) DI SELAT SUNDA PADA MUSIM PERALIHAN. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 11(1), 63-79. https://doi.org/10.24319/jtpk.11.63-79