(1)
AlwiA.; ArbitN. I. S.; TakrilT.; LestariD. PENGARUH PENGGUNAAN RAM KOTAK TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT LAUT (Caulerpa Lentillifera). JTPK 2023, 13, 221-230.