PranataI. P. A. W., YuliandaF., and KusriniM. D. “Pengaruh Morfologi Pantai Terhadap Preferensi Bersarang Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata, Linneaus 1766) Di Pulau Belanda Dan Kayu Angin Bira”. Habitus Aquatica, Vol. 1, no. 1, Dec. 2019, pp. 38–43, doi:10.29244/HAJ.1.1.38.