KurniawanS., & RahayuM. S. (2023). Pengaruh Penambahan Ekstrak Buah Pisang dan Daun Kelor ke dalam media terhadap Pertumbuhan Embrio Kelapa (Cocos nucifera L.) secara In Vitro. Buletin Agrohorti, 11(1), 96-103. https://doi.org/10.29244/agrob.v11i1.46590