[1]
SafrudinN., SumanA., HanimN., and FarajallahA., “Keanekaragaman Undur-Undur Laut (Anomura: Hippidae) Dari Kepulauan Banda”, J. Ilmu. Pertan. Indones., vol. 28, no. 1, pp. 155-161, Dec. 2022.