(1)
SafrudinN.; SumanA.; HanimN.; FarajallahA. Keanekaragaman Undur-Undur Laut (Anomura: Hippidae) Dari Kepulauan Banda. J. Ilmu. Pertan. Indones. 2022, 28, 155-161.